keyvisualLaatste nieuws
Home
Waar praten we over?
Meepraten
Hoofdpijndossier
Waar een wil is.....
Foto's
Wonen in Giessenburg
de parken
De mensen
Nieuws
(Re)acties
Interessante links
Handtekening
Contactformulier

De Bilderhof

In 1969 wordt de Bilderhof gerealiseerd. De Bilderhof is gelegen aan het riviertje de Giessen, omringd door rietkragen en een rijke flora en fauna. De Bilderhof dankt haar naam aan een straat (Buldersteeg) en een huis in Boven Hardinxveld.  Met grond van de uitgegraven grachten werd land gecreëerd, waarop 44 dezelfde woningen worden gebouwd. De woningen vinden gretig aftrek bij de middenstanders in die tijd. De Bilderhof ligt in een U-vorm om een groot stuk grond heen, dat hoorde bij de Camping “De kale hoeve” gelegen aan de overkant van de Giessen.

Er wordt met veel plezier vertoefd op de Bilderhof, het bijbehorende horecagedeelte wordt een gerenommeerd restaurant met bowlingbaan en is bekend in de wijde omtrek. Veel feesten en vergaderingen vinden hier plaats.

In 1991 komen alle gronden, die voorheen onder een erfpacht regeling vielen, in eigendom van de eigenaren van de woningen op de Bilderhof. Steeds meer mensen vestigen zich permanent op de Bilderhof.

Midden jaren negentig worden de eerste huizen in nieuwe stijl gebouwd op de Bilderhof, met bouwvergunning, fundering en conform bouwbesluit. Net als op De Giessenburg mag ook hier niet worden gewoond, maar mag je er wel 52 weken per jaar verblijven, aldus de gemeente. Tevens geeft de gemeente een schriftelijke gedoogvergunning af aan een aantal bewoners, zodat door hen de woningen geoorloofd permanent bewoond mogen blijven. Op deze wijze maakt de gemeente onderscheid waar geen onderscheid was. Het veroorzaakt veel verontwaardiging en velen laten zich (weer) inschrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente Giessenlanden.

Eind jaren negentig wordt het bestaan van de Bilderhof ernstig bedreigd door de komst van de Betuwespoorlijn. Na veel wikken en wegen wordt er een gegraven tunnel aangelegd onder het riviertje de Giessen. Het hele traject doorsnijdt echter het hart van de Bilderhof en geeft jarenlang grote overlast voor alle bewoners. Eind 2003 worden alle werkzaamheden afgerond en kan het compleet vernieuwde hart van de Bilderhof in gebruik worden genomen. Waterpartijen zijn hersteld, maar voor de wijde omtrek heeft er een ingrijpende, onomkeerbare verandering van het landschap plaatsgevonden. Eveneens is, door de komst van de Betuwelijn, het restaurant verloren gegaan. Tot op de dag van vandaag moeten nog de laatste afwikkelingen gedaan worden met de NS.  Kortom een ingrijpende periode voor het bestaan van de Bilderhof.

Op de Bilderhof zijn er ook mensen die “aanvaringen” hebben gehad met wethouder De Krey eind jaren negentig. In hetzelfde proces als de gezinnen van de Giessenburg worden ook onze gezinnen in het gelijk gesteld door de rechter. Vanaf 2008 word er geïnventariseerd hoe de woningen worden gebruikt door de eigenaren. Gemeente maakt onderscheid, de ene woning mag permanent bewoond blijven en krijgt een toegekende bescherming door het object gebonden overgangsrecht, anderen worden gedoogd zolang zij daarin wonen, tegen 15% van de eigenaren wordt handhavend opgetreden. Het onderscheid zit in de datum waarop de permanente bewoning is gestart.

Hoe de toekomst van de Bilderhof eruit ziet is voor een deel onzeker. Veel hangt af van de beslissingen van de gemeente. Zij hebben de mogelijkheid over te gaan tot legalisatie van de permanente bewoning van alle woningen, of om een dubbelbestemming toe te passen op beide parken. Dit houdt in dat de woningen voor zowel permanente bewoning als recreatief gebruikt mogen worden.

Een ding is zeker, de bewoners willen tot in lengte van dagen genieten van de hechte gemeenschap.                    

Graag zien wij dat het “dorp in een dorp” zal blijven bestaan !!!        

De Giessenburg

De Giessenburg ligt in een bocht van het riviertje De Giessen. Ín de volksmond wordt De Giessenburg ook wel 't Oudkerkse bos genoemd. Op het terrein van De Giessenburg is een heuvel met daaromheen een gracht.
Op deze heuvel heeft 'De Giessenburcht' gestaan. Een kasteel uit 1450. De heuvel is dan ook een monument waar de bewoners met respect mee omgaan.

Zo'n veertig jaar terug werd het terrein voor deze heuvel het voetbalveld van VV Peursum. Toen de voetbalvereniging verhuisde naar het dorp kwamen er caravans voor terug en werd het een recreatieterrein. Toen in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw de woonwijk De Kloeve aan de overkant van de Giessen gebouwd werd, moesten alle witte caravans verdwijnen op last van de Gemeente. Veel eigenaren van caravans bouwden toen hun bruine chalets en andere verkochten hun caravan. Geleidelijk aan kwamen er steeds meer chalets en gingen de eerdere recreanten in hun chalet wonen. Wat bleef was de kantine op de Giessenburg, waar veel bewoners van de Giessenburg graag verbleven en waar de Giessenburgse biljartvereniging wekelijks te vinden was.

Begin jaren negentig werden de eerste huizen gebouwd op de Giessenburg, met bouwvergunning en fundering. Volwaardige huizen die voldoen aan het bouwbesluit. Bij navraag bij de Gemeente over het bestemmingsplan kregen de (aspirant) kopers steevast het antwoord "Je mag er niet wonen, maar wel 53 weken per jaar verblijven'. Niet vreemd daarom dat er steeds meer gezinnen zich permanent vestigden op de Giessenburg.

Zeker niet toen in 1995 de grond verkaveld werd en alle huizen op eigen grond stonden. Net als op De Bilderhof verdween de kantine en de jeu de boules baan op de Giessenburg. Alle faciliteiten die het ‘recreatieve’ karakter hadden waren verdwenen. De Giessenburg werd steeds meer een woonwijk. Er werd een VVE opgericht, want de infrastructuur was en bleef gezamenlijk eigendom van de leden.

Eind jaren negentig waren er enkele 'aanvaringen' met wethouder de Krey en werd aangekondigd dat de Gemeente zou gaan handhaven op permanente bewoning. Maar gelukkig voor deze gezinnen werden ze in 2003 in het gelijk gesteld door de rechter. Alle bewoners die vóór 2000 op de Giessenburg woonden kregen een object gebonden overgangsrecht. Hun huis kon bij verkoop als permanent bewoonbaar verkocht worden.

De bewoners die hun opstal ná 2000 gekocht hadden kregen een persoonsgebonden recht. Zij mochten blijven wonen, maar bij verkoop zou hun woning de stempel 'recreatie' krijgen. En de bewoners die hun woning ná 31 oktober 2003 gekocht hebben zijn de gezinnen die nu met uitzetting uit hun huis bedreigd worden.

 

     

 

Top
Huisuitzetting? ZINLOOS GE(we)LD | info@cpw-giessenlanden.nl